เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์ เช่าเวทีพระสงฆ์

งดให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการให้ เช่าเวทีพระสงฆ์ เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์ เช่าอาสนะพระ โต๊ะหมู่บูชา

บริการให้เช่าเวทีสำเร็จรูป เช่าเวทีพระสงฆ์ สำหรับยกพื้นวางอาสนะ

ราคาเพียง 4,800 บาท สามารถวางโต๊ะหมู่บูชาได้

สิ่งที่ได้รับ

  • ขนาด 1.2 x 9.3 เมตร ความสูง 40 cm
  • พร้อมผ้าจีบสีขาว , ดำ 
  • *ปูพรหมสีแดงที่เวทีได้