งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15

45th National Book Fair and 15th Bangkok International Book Fair 2017

เตรียมพบกับหนังสือดีๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15 และงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2560 จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไท

18936

 

วันที่ : 29 มีนาคม 2560 (เวลา : 10.00 – 13.00 และ 19.00 – 21.00 น.)
วันที่ : 30 มีนาคม – 9 เมษายน 2560 (เวลา : 10.00 – 21.00 น.)
สถานที่ : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

รายชื่อบูธในงาน

10 มิลลิเมตร โซน Plenary:G05
1168 / เวิลด์แฟนตาซี โซน C1:O24
23 บุ๊คเซ็นเตอร์ โซน C2 แบบเรียน:Q31
55 บุ๊คสตอล โซน C1:N57
ASIA PACIFIC PUBLISHERS ASSOCIATION (APPA) – ASEAN BOOK PUBLISHERS ASSOCIATION (ABPA) โซน Plenary Oversea:L14
ASSOCIATION OF TAIPEI PUBLISHERS โซน Plenary Oversea:J12
BANGZO BOOKS / SWEET CHERRY โซน Plenary Oversea:K16
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS โซน Plenary Oversea:J08
CHIA FU PUBLISHING BOOKS LTD. โซน Plenary Oversea:L02
CHINA BOOKS โซน Plenary Oversea:I02
CULTURAL CENTER OF I.R. IRAN โซน Plenary Oversea:L01
GERMAN BOOK CENTRE โซน Plenary Oversea:K10
HARPER COLLINS ELT โซน Plenary Oversea:K01
ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS โซน Plenary Oversea:L05
JEN CHEN BUDDHIST BOOK PUBLISHER โซน Plenary Oversea:K12
NINIVE BOARD GAMES STORE โซน Plenary Oversea:K08
KYOWON โซน Plenary Oversea:K07
LEARNING TREE CO., LTD. โซน Plenary Oversea:K03
MACMILLAN EDUCATION โซน Plenary Oversea:J02
MAGAZINES INTERNATIONAL (ASIA) โซน Plenary Oversea:L13
MAIDA LOLITA CULTURAL CO. โซน Plenary Oversea:L08
MEGAVIZ PUBLISHING CO. โซน Plenary Oversea:K02
OXFORD ACADEMIC โซน Plenary Oversea:J06
UEI-SHAING โซน Plenary Oversea:L11
WORLD OF BOOKS โซน Plenary Oversea:K09
กรีนปัญญาญาณ โซน Plenary:D16
กรีนมายด์ โซน C1:N34
กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง โซน C1:P17
กฤษณมูรติ บุ๊ค ดีวีดี โซน C2:R50
ก็องดิด (ร้านหนังสือ) โซน Atrium:W07
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โซน C1:N12
กะทิ กะลา โซน Atrium:W11
กัมบัตเตะ โซน C2 แบบเรียน:R23
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อนุสาร อสท.) โซน C1:O34
ก้าวใหม่ (นิติธรรม) โซน C1:O08
กำมะหยี่ โซน Plenary:E18
กิฟท์ บุ๊ค พับลิชชิ่ง โซน C1:N27
เกมส์ แอนด์ ทอยส์ โซน C2 เด็กสื่อ:S07
เกรซ พับลิชชิ่ง โซน C2:R48
เกษตรกรรมธรรมชาติ โซน C1:M19
แก้วกานต์ โซน C1:O37
โกมลคีมทอง (มูลนิธิ) โซน C1:O38
โกรเลียร์ อินเตอร์แนชชั่นแนล โซน C2 เด็กสื่อ:U08
ไก่3 โซน C1:M08
ขวัญข้าว ’94 โซน Plenary:A01
ข้าวฟ่าง โซน Plaza:V03
คบไฟ (โครงการจัดพิมพ์) โซน C2:R46
คมบาง โซน C1:N35
คลังวิทยาบูรพา โซน C1:O17
คลาสแอคท์-เจคลาส โซน C1:N20
คำต่อคำ โซน C1:P13
คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) โซน Plenary ตปท.:L26
คุ้มอักษรไทย โซน C2 เก่า:U30
คู้บ (นิ้วกลม) โซน Mainfoyer:X09
คู่มือนำเที่ยว “เล่มเดียวเที่ยวได้จริง” / เล็ทเทอร์ โซน C1:N08
คูลแคท โซน C1:M02
เคล็ดไทย โซน C1:P02
โครงการตำราสังคมศาสตร์ (มูลนิธิ) โซน C1:M04
ฅอหนังสือ โซน C2 เก่า:U26
โฆษิต โซน C2 เก่า:T31
จัสมิน บุ๊ค โซน C1:M29
จิตจักรวาล โซน C1:M23
จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล (ศูนย์) โซน Atrium:W08
จินด์ โซน C1:M32
จีนสยาม (นิตยสารจีนไทย) โซน Plaza:V11
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์หนังสือ) โซน C1:O45
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนพ.) โซน C2 แบบเรียน:R34
เจดับเบิลยู ดอท โออาร์จี โซน C1:M10
แจ่มใส / เอ็นเธอร์บุ๊คส์ โซน Hall A:Y05
ฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โซน C1:N33
ชนนิยม-แม่คำผาง-นิตยสารอีศาน โซน C1:O16
ชมรมคณิตศาสตร์ โซน C2 แบบเรียน:Q43
ชมรมเด็ก โซน C1:O51
ชมรมนักสะกดจิตแห่งประเทศไทย โซน Atrium:W12
ชัชพลบุ๊คส์ โซน Atrium:W22
ชาญชัย บุ๊คสโตร์ โซน Plenary ตปท.:I08
ชูการ์เรน อิงอร โซน Plenary:C05
ซัคเซส มีเดีย โซน C1:N46
ซันโซนิคเอ็นเตอร์ไพรส์ โซน C2 เด็กสื่อ:R08
ซันมูนทรี โซน C1:M22
ซิมพลิฟาย โซน C1:M42
ซิลค์เวอร์ม โซน Plenary ตปท.:I12
ซี.ซี.นอลลิดจ์ลิงคส์ โซน C2 แบบเรียน:R42
ซีเอ็ดยูเคชั่น โซน Plaza:V12
เซนชู พับลิชชิ่ง โซน Ballroom (Book Wonderland):Y17
เซ้นส์บุ๊คพับลิชชิง โซน C1:M40
แซลมอน เฮ้าส์ โซน Ballroom (Book Wonderland):Y16
โซฟา พับลิชชิ่ง โซน Plenary:E12
ไซเบอร์ดิก โซน C2 เด็กสื่อ:R03
ณ บ้านวรรณกรรม โซน Plenary:E11
ณ เพชรสำนักพิมพ์ โซน C1:P21
ณัฐกานต์ โซน C2 เก่า:T26
ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) โซน Ballroom (Book Wonderland):Y15
ดวงกมลพับลิชชิ่ง โซน Plenary:L32
ดวงกมลสมัย โซน Plenary:L50
ดวงตะวัน โซน C1:O05
ด็อกเตอร์มิ้นท์ โซน C1:N37
ดอกหญ้า โซน Plenary:D06
ดอกหญ้าวิชาการ โซน C2 แบบเรียน:S44
ดับบลิวเค แป้งปั้น โซน C2 เด็กสื่อ:R14
ดับเบิ้ลนายน์ โซน C1:N17
ดำรงค์ พิณคุณ โซน Atrium:W19
ดิ๊กอิทอัพ โซน C2 เด็กสื่อ:S09
ดีพลัสไกด์ และ โปรวิชั่น โซน Plenary:D12
ดีเอ็มจี โซน Plenary:D15
ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล โซน C1:M43
เด็ก (มูลนิธิ) โซน Plaza:V01
เดกซ์เพรส พับลิชชิ่ง โซน Ballroom (Book Wonderland):Y07
เดอะ ซีนนิธ อินเตอร์บุ๊ก โซน Atrium:W09
เดอะบุ๊คเชสท์ โซน Plenary:H12
เดอะบุคส์ โซน C2 แบบเรียน:R18
เดียร์ เดียร์ โซน C1:M41
ต้นฉบับ โซน C2 เก่า:T23
ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง โซน C1:N13
ตะวันส่อง โซน C2:S50
ตูนโซน โซน Ballroom (Book Wonderland):Y13
เต่าตัวโต โซน Atrium:W20
ไต้ฝุ่น สตูดิโอ โซน Plenary:F03
ไตรภูมิ โซน C2 เก่า:U22
ทราเวลไกด์ แมกกาซีน โซน C1:O06
ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น โซน C2 แบบเรียน:R28
ทรูไลฟ์ แอนด์ ออนไลน์ สเตชั่น โซน Plenary:G17
ทวีสาส์น โซน C1:M33
ท้อป โซน C2 แบบเรียน:Q27
ทอยบี้ส์ โซน C2 เด็กสื่อ:R01
ทัช พับลิเคชั่นส โซน Plenary:E02
ทับหนังสือ โซน Atrium:W21
ทิงค์เน็ต โซน Plaza:V06
ทิบบุ๊ค โซน Plenary:H03
ที.จี.อาร์.อี. (ศูนย์หนังสือ) โซน C2 แบบเรียน:R27
ทีเคโอ คอมิกส์ โซน Ballroom (Book Wonderland):Y10
ที่รัก โซน C1:M35
ทีวีบูรพา โซน Plenary:H05
ทูบีเลิฟ โซน Plenary:H11
ทูมอร์โรว์ คอมมิคส์ โซน C2:S52
ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006) โซน C1:M52
ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ โซน Plenary:F17
ไทยฟอร์ม สตูดิโอ โซน C1:N30
ไทยวัฒนาพานิช โซน C2 แบบเรียน:Q01
ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ โซน C2 แบบเรียน:Q45
ธนบรรณปิ่นเกล้า โซน C2:S56
ธนะกุล เอ็นเตอร์ไพร์ส โซน C2 เด็กสื่อ:S08
ธรรมนิติ โซน C2 แบบเรียน:R25
ธรรมสภา บันลือธรรม โซน Plenary:E05
ธารปัญญา โซน C2 เด็กสื่อ:S13
ธารอักษร โซน C1:M25
ธิ้งกู้ด โซน C1:M31
นวนิตา โซน C1:M16
นันท์-นาถ โซน C2 เด็กสื่อ:R16
นาคร โซน C1:M14
นาคา อินเตอร์มีเดีย โซน C1:N42
นานมี / ทองเกษม โซน Plenary ตปท.:L18
นานมีบุ๊คส์ โซน Plenary:A12
นาบู โซน Ballroom (Book Wonderland):Y11
นิดา พับลิชชิ่ง โซน Ballroom (Book Wonderland):Y14
นิพนธ์ (บจก.) โซน Plenary ตปท.:I05
นิพนธ์ (สนพ.) โซน C2 แบบเรียน:S22
นีโอ เอ็ดดูเทนเมนท์ โซน C2 เด็กสื่อ:S02
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป โซน C1:M51
โนรา โซน C2 เก่า:T22
บงกช พับลิชชิ่ง โซน C1:P34
บทจร โซน C2:S39
บรรณกิจ 1991 โซน C1:O20
บรรณาคาร โซน C1:O13
บรรลือสาส์น โซน Mainfoyer:X05
บริดจ์ คอมมิวนิเคชั่น โซน Plenary:H01
บลูเบลล์ โซน C1:M36
บัณฑิต อึ้งรังษี โซน Plenary:H07
บัณฑิตแนะแนว โซน C2 แบบเรียน:R33
บางรัก และ เมจิค โซน Atrium:W13
บ้านฉลาดรู้ โซน C2 เด็กสื่อ:S10
บ้านพระอาทิตย์ โซน C1:M01
บ้านมงคล โซน C1:O12
บ้านหนังสือ โซน C1:N38
บายยัวร์เซลฟ์ โซน C2 แบบเรียน:R26
บี.เอ็ม. บุ๊คส์ โซน C2 แบบเรียน:S17
บีทูเอส โซน Plenary:B08
บียอนด์มังงะ โซน C2:Q49
บีวาว โซน Plenary:C02
บีเวล พับลิชชิ่ง โซน C1:M20
บีเวลล์ (นิตยสาร) โซน Plaza:V09
บุ๊กส์วิน โซน C1:N23
บุ๊ค โซน C2 เก่า:T27
บุ๊ค สไมล์ โซน C2:R53
บุ๊คกาซีน โซน Plenary ตปท.:I17
บุ๊คเซ็นเตอร์ โซน C1:M18
บุ๊คสโตน โซน C2:R47
บุ๊คสทาวน์ โซน Plenary ตปท.:I08
บุ๊คส์เมคเกอร์ โซน Plenary:F12
บุรพัฒน์ คอมิคส์ พับลิเคชันส์ โซน C1:N51
บูรพาสาส์น (1991) โซน C1:M44
เบเกอรี่บุ๊ค โซน Ballroom (Book Wonderland):Y06
เบรน-เบส บุ๊คส์ โซน C1:N09
เบรนฟู้ด โซน C2 เด็กสื่อ:S12
เบสต์โฟร์คิดส์-ไม้ยมก-กุดจี่ โซน C1:M60
เบอร์ด้า (ประเทศไทย) โซน Plenary:F14
แบร์ พับลิชชิ่ง โซน Plenary:D02
แบรนด์เอจ โซน Plenary:G02
ประพันธ์สาส์น โซน C1:M13
ปราณ พับลิชชิ่ง โซน Plenary:H17
ปลากระโดด โซน Atrium:W05
ปัญญาจารย์ โซน C1:M12
ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ โซน C1:O02
ปาเจรา โซน C2 แบบเรียน:S32
ป้าวิมล โซน C2 เก่า:T34
เป็ดเต่าควาย โซน Plenary:F06
แปลน ฟอร์ คิดส์ โซน Plaza:V05
แปลน รีด เดอร์ โซน C1:N02
แปลน สารา โซน Plenary:B01
แปลนปริทัศน์ โซน C2 แบบเรียน:Q10
โป๊ยเซียน โซน C1:O01
โปร-วิชั่น เอนเตอร์เทนเมนท์ โซน Plenary:F13
ผดุงศึกษาบูรพา โซน C1:N15
ผักแว่น โซน C2 เด็กสื่อ:S11
แผ่นดินธรรม (มูลนิธิ) โซน Atrium:W23
พ.ศ.พัฒนา โซน C2 แบบเรียน:S27
พจนานุกรม โซน C2 แบบเรียน:R30
พรานนกวิทยา โซน C2:Q57
พราว โซน Atrium:W06
พรีมา พับบลิชชิง โซน C2:R44
พลอยแกมเพชร โซน C2:R57
พลีสเฮลท์ โซน Atrium:W02
พว.อินเตอร์ โซน Plenary ตปท.:L16
พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) โซน C2 แบบเรียน:Q02
พารากอน เอเชีย โซน Plenary ตปท.:I07
พาส เอ็ดดูเคชั่น โซน C2 เด็กสื่อ:R13
พี เอส จีเนียส (ร้าน) โซน C2 แบบเรียน:S28
พี.วาทิน พับลิเคชั่น ต่วย’ตูน โซน C1:O09
พุทธธรรม (มูลนิธิ) โซน Plenary:G11
พุทธลีลา ร่วมสมัย โซน Plenary ตปท.:I09
พูนิก้า โซน C1:N52
เพชรกะรัต โซน C1:O21
เพชรประกาย โซน C1:O57
เพ็ญวัฒนา จัดจำหน่าย โซน Plenary ตปท.:I14
เพ็ทแอนด์โฮม โซน Plenary:H10
เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ / ปัณณ์บุ๊ก โซน C1:N18
เพรลูด มิวสิก โซน C2 แบบเรียน:R29
เพอลังอิ พับลิชชิ่ง โซน Plenary:H14
เพื่อนเดินทาง โซน C1:N07
แพนสยาม โซน C2 แบบเรียน:S30
โพล่า เพลย์ เกมส์ โซน C2 เด็กสื่อ:T06
โพสต์ พับลิชชิง โซน Plenary:A02
โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย โซน Plenary:C04
ไพลินบุ๊คเน็ต โซน C1:N58
ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ โซน Plenary:F05
ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง โซน Plenary:H06
ฟ้าเดียวกัน โซน C2:S39
ฟาร์อีสต์ พับลิเกชั่น โซน C2 เด็กสื่อ:R09
ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ โซน C2 แบบเรียน:Q35
ฟีนิกซ์ โซน Mainfoyer:X08
ฟูลสต๊อป โซน Plenary:C08
เฟิร์ส เพจ โปร โซน C1:N31
แฟมิลี่วีคเอนด์ โซน C2 เด็กสื่อ:R12
โฟกัส โซน C2 แบบเรียน:R40
ภาดา เอ็ดดูเคชั่น โซน C2 เด็กสื่อ:S01
ภารกิจ บุ๊กส์ ช็อป โซน C1:M21
ภาริณาส โซน Plenary:G07
ภูมิบัณฑิต โซน C2 แบบเรียน:R43
มติชน โซน Plaza:V10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์หนังสือ) โซน C1:P25
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์หนังสือ) โซน C2 แบบเรียน:S23
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สนพ.) โซน C2 แบบเรียน:S19
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สนพ.) โซน C2 แบบเรียน:Q07
มะลิ โซน C1:N26
มังกี้บุ๊กส์ โซน C1:O30
มัลติ เอดูเคชั่น โซน C2 เด็กสื่อ:T12
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศูนย์) โซน C1:N29
มาร์แชล คาเวนดิช เอ็ดดูเคชั่น โซน Plenary ตปท.:I13
มาร์ส สเปซ โซน C1:M28
มิวเซียมเพรส โซน Plenary:G03
มิวส์ โซน C1:M38
มีดี พับลิชชิ่ง โซน Ballroom (Book Wonderland):Y09
มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส (ประเทศไทย) โซน Plenary:G08
มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด โซน C2:Q51
เมืองหนังสือ – ดวงกมล โซน C1:P37
แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล โซน Plenary ตปท.:J11
แม็กซ์พลอยส์ อินเตอร์เนชั่นแนล โซน C2 เด็กสื่อ:R02
แมกซินคิวบ์ และ คิวบิก โซน C1:M26
แมคกรอ-ฮิล โซน C2 แบบเรียน:T42
แม็คเอ็ดดูเคชั่น โซน C2 แบบเรียน:Q19
แม่จินดา โซน C2 เก่า:T15
แม่บ้าน โซน Plenary:B18
แมวหูหนา (ร้าน) โซน Plenary:F02
โมโนเจนเนอเรชั่น โซน C1:N14
โมโนโพเอท โซน Atrium:W10
ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น โซน C2 เด็กสื่อ:U12
ยิปซี กรุ๊ป โซน C1:O61
ยูนิเวอร์แซล พับลิชิ่ง โซน Atrium:W18
ยูโรปา เพรส โซน C1:M30
รจนา โซน C2 เก่า:T30
ร่มฟ้าสยาม โซน C1:N21
รวมสาส์น (1977) โซน Plenary:C12
รักพิมพ์ พับลิชชิ่ง โซน Ballroom (Book Wonderland):Y08
รักลูก กรุ๊ป โซน C1:N39
รักษ์วลี โซน C1:M06
ราชบัณฑิตยสภา (สำนักงาน) โซน C2 แบบเรียน:Q47
ริเวอร์บุ๊คส์ โซน Plenary ตปท.:I01
รุ่งวัฒนา ส่งเสริมรักการอ่าน โซน C1:P40
ไร้กรอบ โซน C1:N19
ไรท์เตอร์ โซน C2:S39
ลายเส้น พับบลิชชิ่ง โซน Plenary:F09
ลิปส์ พับลิชชิ่ง โซน Plenary:G04
ลีลาบุ๊ค โซน Plenary:G01
ลีลาภาษา โซน C1:N10
ลูกองุ่น โซน C2:S58
เลเจ้นด์ บุ๊คส์ โซน Atrium:W17
เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์ โซน C1:P29
โลกหนังสือ โซน C2 เด็กสื่อ:T05
วงกลม โซน Plenary:F07
วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง โซน Plenary:C01
วรรณวิภา โซน C1:M45
วังอนุบาล โซน C2 เด็กสื่อ:U06
วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส โซน Plenary:C09
วัฒนาพานิช โซน C2 แบบเรียน:R19
วาดศิลป์ โซน C1:P05
วาไรตี้ โซน C1:N22
วิกายา โซน Atrium:W04
วิง มีเดีย โซน C1:N11
วิญญูชน / สายธาร โซน C2 แบบเรียน:S36
วิตตี้กรุ๊ป โซน C1:N28
วิทยพัฒน์ โซน Plaza:V07
วินทร์ เลียววาริณ (บจก.113) โซน Plenary:E01
วิบูลย์กิจ โซน Ballroom (Book Wonderland):Y12
วิศวกรน้อย โซน C2 เด็กสื่อ:T04
วิสดอมไวด์ โซน C2 แบบเรียน:R32
วีเลิร์น น้ำพุสำนักพิมพ์ โซน Plenary:B02
เวย์ โซน Plenary:F04
เวิร์ด วอนเดอร์ โซน C1:M38
ไวท์โลตัส โซน Plenary ตปท.:I18
ศรีปัญญา โซน C2:R49
ศรีสยามการพิมพ์ – นิตยสารขวัญเรือน โซน Plenary:G18
ศิลาพับลิชเชอร์ (เลิฟอีส) โซน Atrium:W24
สกายบุ๊กส์ โซน Mainfoyer:X07
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สมาคม) โซน C1:P16
สต็อคทูมอร์โรว์ โซน Plenary:D11
สตาร์ซอคเก้อร์ โซน C1:N06
สตาร์พิคส์ – เล็ดคอมิก โซน C1:P22
สถาพรบุ๊คส์ โซน C1:O25
สมมติ โซน C2:R52
สมาร์ทบุ๊ค ในเครือสนุกอ่าน โซน Plaza:V15
สมาร์ทเลิร์นนิ่ง โซน C2 แบบเรียน:S24
สโมสรหนังสือดี โซน Plenary:G14
สยาม บุ๊คส์ โซน C2:S54
สยาม แม็ป เซ็นเตอร์ โซน Plenary:G09
สยามบรรณ โซน C1:N24
สยามบรรณาคม (ร้าน) โซน C2 เก่า:T20
สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย โซน Plenary:A03
สร้างสรรค์บุ๊คส์ โซน C1:N45
สวทช. (ศูนย์หนังสือ) โซน C1:M27
สวนเงินมีมา โซน C2:S39
สะพาน โซน C1:N16
สันสกฤต โซน Plenary:C16
สานอักษร โซน Atrium:W14
สามัญชน โซน Mainfoyer:X06
สายคำ โซน C2 เก่า:U32
สายใจ โซน C2 เด็กสื่อ:T10
สายใยแผ่นดิน (มูลนิธิ) โซน C1:N05
สารคดี-เมืองโบราณ โซน Plenary:D01
สิปประภา-บ้านครูอุ๋ย โซน C1:N01
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โซน C1:N32
สื่อวรรณกรรม โซน C1:N04
สุขภาพใจ (บุ๊ค ไทม์) โซน C2:Q16
สุขภาพไทย (มูลนิธิ) โซน C2:R51
สุชิต หนังสือเก่า โซน C2 เก่า:T19
สุวิมล (ร้าน) โซน C2 เก่า:T38
แสงเจริญ โซน C2 เก่า:U16
แสงดาว โซน Plenary:L64
แสงแดด โซน C1:P28
หนอนแก้ว โซน C2 เด็กสื่อ:S15
หนังสือสายน้ำ โซน C1:P09
หน้าต่างสู่โลกกว้าง โซน C2:Q53
หนีกรุง โซน Atrium:W16
หนึ่งเดียว โซน Ballroom (Book Wonderland):Y18
หมอชาวบ้าน โซน Plenary:H13
หมึกจีน โซน Plenary:G12
ห้องเรียน โซน C2 เด็กสื่อ:S14
องค์การค้าของ สกสค. โซน C1:P10
อทิตตา พับลิเคชั่น (เที่ยวรอบโลก) โซน Plenary:E08
อนิเมท กรุ๊ป โซน Plaza:V14
อนิแม็กชอป (เอพลัสกับจีพลัส) โซน C1:M09
อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ โซน C2:Q26
อริยชน โซน Plenary:F10
อรุณวิทยา โซน C1:M39
ออน อาร์ต โซน Atrium:W15
อะธิงบุ๊ค โซน C1:M17
อะบุ๊ค / โพลกาด็อท โซน Plenary:B05
อักษร อินสไปร์ โซน C2 เด็กสื่อ:T01
อักษร เอ็ดดูเคชั่น โซน C2 แบบเรียน:Q11
อักษรวัฒนา โซน C2:Q22
อักษรโสภณ / สนพ.เพื่อนดี โซน Plenary:B12
อักษรา ฟอร์ คิดส์ โซน C2 เด็กสื่อ:T14
อัจฉริยะสู่ลูกน้อย โซน C2 เด็กสื่อ:U02
อัลเทอร์เนทีฟ ไรเตอร์ โซน Plenary:G06
อัล-อีหม่าน โซน Plaza:V02
อ่าน โซน C2:S39
อาป้า พับลิเคชั่น (ประเทศไทย) โซน Plenary ตปท.:I11
อาร์ตโฟร์ดี โซน C1:M24
อาร์ตี้เฮ้าส์ โซน Atrium:W03
อารีนา แกลลอรี่ โซน C2 เด็กสื่อ:R06
อิงค์ โซน C1:N25
อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ โซน C2 เด็กสื่อ:R10
อินเลิฟ พับลิชชิ่ง โซน Plenary:G13
อินส์พัล โซน C1:M37
อี.คิว.พลัส กรุ๊ป โซน Plaza:V13
อี.ไอเดีย168 / มงคล168 โซน Plaza:V04
เอ็กซซิสมีเดียแวร์ โซน C2 เด็กสื่อ:T02
เอ็กซเปอร์เน็ท โซน Plenary:C11
เอช อาร์ เซ็นเตอร์ โซน Atrium:W01
เอเซีย บุ๊คส โซน Plenary ตปท.:J13
เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย โซน Plenary:F18
เอ็ด-เทค บุ๊คส์ โซน C2 เด็กสื่อ:S06
เอเธนส์ พับลิชชิ่ง โซน C2 เด็กสื่อ:R05
เอ-บุ๊ค ดิสทริบิวชั่น โซน C1:P33
เอ็มบีเอ (นิตยสาร) โซน Plenary:F01
เอ็มไอเอส โซน C2 เด็กสื่อ:T09
เอิร์นเนส โซน Plenary:E18
แอร์โรว์ พับลิชชิ่ง โซน Plenary:H02
โอเคแอลเอส / สนพ.ชวนอ่าน โซน C2 แบบเรียน:R21
โอเชี่ยน มีเดีย โซน C2 แบบเรียน:S26
โอเดียนสโตร์ โซน Plaza:V16
โอเพ่นบุ๊กส์ โซน Plenary:F08
โอเพ่นเวิลด์ส โซน Plenary:H18
โอเอ็มจี บุ๊คส์ โซน Plenary:G10
ไอดีซี พรีเมียร์ โซน Plenary:L40
ฮายาชิ เวิลด์ โซน C2 เด็กสื่อ:T08
เฮอร์มิท โซน C1:M34
เฮ้าส์ ออฟ แสตมป์ โซน Plenary:F11
แฮปปี้ บานานา โซน C2 แบบเรียน:Q35
แฮปปี้ไซเอนซ์ โซน C1:N03
แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง โซน C2:S48