fbpx

เกมส์บอลยักษ์ เช่าเกมส์กีฬาสี  เกมส์พองลม เกมส์เป่าลม อุปกรณ์เกมส์จัดงานกีฬาสี

เกมส์บอลยักษ์ เช่าเกมส์กีฬาสี  เกมส์พองลม เกมส์เป่าลม อุปกรณ์เกมส์จัดงานกีฬาสี

 

เกมส์บอลยักษ์ งดให้บริการชั่วคราว

 

 

รูปแบบการเล่น

– ผู้เล่นทั้หมด จะต้องเคลื่อนบอลยักษ์ไปยังจุดหมาย

– เล่นได้มากกว่าครั้งละ 4 – 6 คน