โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

ช้อปสินค้าดี มีคุณภาพระดับ OTOP 5 ดาว ของจังหวัดปทุมธานี ในงาน “โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” ตั้งแต่ วันที่ 20 – 23 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10:30 น. เป็นต้นไป ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต